Jaki to procent?

Utrwalenie wiadomości z lekcji zostało przygotowane w formie sztafety zadaniowej. Na początku sztafety nauczyciel dzieli uczniów na grupy składające się z 2-3 osób. Każda grupa otrzyma zestaw zadań tekstowych, w którym będą znajdowały się zadania tekstowe z procentów. Uczniowie rozpoczynają swoją pracę od zadania najłatwiejszego i progresywnie przechodzą do kolejnych zadań w miarę zwiększającego się …
Continue reading Jaki to procent?