Liczby mieszane

ĆWICZENIE 1

Ćwiczenie zostało przygotowane w formie gry bingo.

Zasady gry w bingo są dość proste i łatwe do zrozumienia.

  1. Nauczyciel losuje obrazki ułamków zwykłych i pokazuje je uczniom np. jeśli nauczyciel losuje obrazek przedstawiający 1/4, to uczniowie powinni znaleźć ten ułamek na swoich kartach bingo.
  2. Uczniowie, którzy mają ten ułamek na swoich kartach, oznaczają go, np. poprzez zakreślenie, zaznaczenie krzyżykiem, zamalowanie pola itp.
  3. Gra kończy się, gdy jeden z uczniów ułoży pełną linię ułamków na swojej karcie (poziomo, pionowo lub na skos) i krzyknie “Bingo!”. Nauczyciel sprawdza poprawność ułożonych ułamków na karcie.
  4. Uczeń, który pierwszy ułożył poprawną linię ułamków, zostaje uznany za zwycięzcę i może otrzymać nagrodę.

Karty z obrazkami do losowania:

Bezpośredni link: https://wordwall.net/pl/resource/70595855

Karty bingo:

bungo-ulamki-wlasciwe-liczby-mieszane

Generator kart bingo: bonus.com

Views: 363