Kąty przyległe i wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe

Notatka z najważniejszymi zależnościami między kątami powstałymi poprzez przecięcie prostych. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE Ćwiczenie utrwalające umiejętności obliczania miary podanych kątów przy wykorzystaniu zależności między nimi. Odsłony: 4