Liczby i działania – powtórzenie wiadomości

Powtórzenie wiadomości zostało przygotowane w formie gry dydaktycznej – teleturniej 1 z 10. Bezpośredni lik do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p2o7oesg222 Do opracowania ćwiczenia wykorzystano zadania z: “Matematyka z plusem – lekcje powtórzeniowe” wyd. GWO podręcznik dla klasy 4 “Matematyka z plusem” wyd. GWO gwo.pl – strefa ucznia dlanauczyciela.pl Odsłony: 15