Instrukcje warunkowe w C++

Z sytuacjami warunkowymi spotykamy się w każdej dziecinie życia i wiedzy (matematyka, fizyka itp.). Na pytanie „Czy idziesz dziś do kina?” odpowiedź może brzmieć „tak” lub „nie”. W zależności od tego, czy podany warunek jest spełniony czy nie, wybieramy sposób postępowania. W programowaniu do realizacji algorytmu z warunkami stosujemy instrukcję warunkową. W języku C++ instrukcja …
Continue reading Instrukcje warunkowe w C++