Proste, półproste, odcinki

Poniżej znajdziesz prezentację zawierającą opisy podstawowych pojęć geometrycznych, które wprowadzą Cię w świat geometrii. Bezpośredni link do prezentacji: https://www.canva.com/design/DAF6zCUvjyU/HdqhChvnHbkcioKVhTxkrQ/view?utm_content=DAF6zCUvjyU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor ĆWICZENIE 1 Ćwiczenie utrwalające nazewnictwo podstawowych figur geometrycznych. Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pvsxfxuo323 ĆWICZENIE 2 Ćwiczenie utrwalające za pomocą krzyżówki definicje podstawowych figur geometrycznych. ĆWICZENIE 3 Kolejna wersja ćwiczenia utrwalającego definicje podstawowych figur geometrycznych w formie …
Continue reading Proste, półproste, odcinki