Kąty

NOTATKA Z LEKCJI Notatka z lekcji przeznaczona do samodzielnego uzupełnienia przez ucznia, oparta na treści podręcznika. Następnie, w trakcie wspólnej analizy z nauczycielem, podlega weryfikacji. ĆWICZENIE Łączenie matematyki ze sztuką. W tej aktywności uczniowie rozwijają umiejętność rysowania odcinków przy użyciu linijki oraz zdolność rozpoznawania różnych rodzajów kątów. Visits: 646

Rodzaje kątów

Notatka do lekcji dotycząca rodzajów kątów oraz ich oznaczania. ĆWICZENIE UTRWALAJĄCE Ćwiczenie interaktywne utrwalające rozpoznawanie kątów i ich nazywanie. Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=ptaed2h5523 Ćwiczenie interaktywne utrwalające rozpoznawanie kątów po rysunku, przyporządkowanie nazw i własności. Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p9qvopc9523 Visits: 3381

Mierzenie kątów

WPROWADZENIE DO LEKCJI Bezpośredni link do prezentacji: https://www.canva.com/design/DAF9zr6Hfkw/-9wfNTu3Vi1C3_25hiWXLA/view NOTATKA Z LEKCJI APLET MIERZENIA KĄTÓW Bezpośredni link: https://www.visnos.com/demos/basic-angles ĆWICZENIE Ćwiczenie utrwalające rozpoznawanie kątów na podstawie podanej wartości liczbowej. Jeżeli plansza zostanie poprawnie pokolorowana, ukaże się ukryty obrazek. Visits: 1301