Mierzenie kątów

WPROWADZENIE DO LEKCJI Bezpośredni link do prezentacji: https://www.canva.com/design/DAF9zr6Hfkw/-9wfNTu3Vi1C3_25hiWXLA/view NOTATKA Z LEKCJI APLET MIERZENIA KĄTÓW Bezpośredni link: https://www.visnos.com/demos/basic-angles ĆWICZENIE Ćwiczenie utrwalające rozpoznawanie kątów na podstawie podanej wartości liczbowej. Jeżeli plansza zostanie poprawnie pokolorowana, ukaże się ukryty obrazek. Views: 1330