POCZTA ELEKTRONICZNA

Poczta elektroniczna (e-mail) to usługa umożliwiająca wymianę wiadomości tekstowych lub multimedialnych między użytkownikami internetu.

Adres poczty elektronicznej (adres e-mail) składa się z dwóch części: nazwy konta oraz nazwy serwera – rozdzielone są znakiem @ tzw. „małpą”.

Serwer to komputer lu specjalistyczne oprogramowanie, który wykonuje określone usługi na rzecz innych komputerów działających w sieci.

Popularne w Polsce serwisy, w których można założyć konta pocztowe:


ZASADY NETYKIETY

źródło prezentacji: https://view.genial.ly/601077dd26279b0cfe317f58/horizontal-infographic-lists-zasady-netykiety-czyli-jak-byc-kulturalnym-w-sieci


KRZYŻÓWKA

Poniższa krzyżówka nawiązuje do pojęć związanych z pocztą elektroniczną oraz do wiadomości poznanych na lekcjach.

Bezpośredni link do krzyżówki: https://learningapps.org/watch?v=pjyhew49322


POCZTA ELEKTRONICZNA NA OUTLOOK.COM

  • zakładanie konta poczty elektronicznej na outlook.com
źródło: dlanauczyciela.pl
  • interfejs konta pocztowego na outlook.com
źródło: dlanauczyciela.pl
  • wysyłanie wiadomości
źródło: dlanauczyciela.pl

Karta pracy została przygotowana w oparciu o materiały zamieszczona na stronie dlanauczyciela.pl

Z poniższej karty pracy dowiesz się, jak założyć pocztę elektroniczną na outlook.com, dodać znajomych do książki adresowej oraz jak wysłać wiadomość.