Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna (e-mail) to usługa umożliwiająca wymianę wiadomości tekstowych lub multimedialnych między użytkownikami internetu. Adres poczty elektronicznej (adres e-mail) składa się z dwóch części: nazwy konta oraz nazwy serwera – rozdzielone są znakiem @ tzw. “małpą”. Serwer to komputer lub specjalistyczne oprogramowanie, który wykonuje określone usługi na rzecz innych komputerów działających w sieci. Popularne w …
Continue reading Poczta elektroniczna