Rozwiązywanie równań

Zasady rozwiązywania równań z jedną niewiadomą:

  1. Usuń nawiasy, wykonując wskazane działania. Jeśli równanie zawiera nawiasy, wykonaj działania algebraiczne, takie jak mnożenie czy dzielenie, aby uprościć równanie.
  2. Obie strony równania pomnóż przez wspólny mianownik, jeśli istnieje. Ten krok jest szczególnie przydatny, gdy równanie zawiera ułamki.
  3. Przenieś wszystkie niewiadome na lewą stronę równania, a wszystkie znane wartości (liczby) na prawą stronę równania. Pamiętaj, że znak wyrazu zmienia się, gdy go przenosimy na drugą stronę równania.
  4. Po obu stronach równania wykonaj redukcję wyrazów podobnych. Oznacza to, że możesz zredukować podobne wyrazy, np. 2x i 3x, do jednego wyrażenia 5x.
  5. Obie strony równania podziel przez liczbę stojącą przy niewiadomej, aby wyznaczyć wartość niewiadomej. Jeśli przed niewiadomą stoi ułamek, możesz również przemnożyć obie strony przez jego odwrotność, aby wyeliminować ułamek.
  6. Sprawdź rozwiązanie, podstawiając wartość niewiadomej do pierwotnego równania. Upewnij się, że równanie jest spełnione po obu stronach.

Poniżej znajdziesz ćwiczenie umożliwiające utrwalenie rozwiązywania równań.

Bezpośredni link do ćwiczenia: https://wordwall.net/pl/resource/58691442

Views: 381