Liczby i działania – powtórzenie wiadomości

Ćwiczenie zostało przygotowane w aplikacji Wordwall w oparciu o “Matematyka z plusem – lekcje powtórzeniowe” wyd. GWO. Bezpośredni link do ćwiczenia: https://wordwall.net/pl/resource/61370008 Views: 377

Różny zapis tego samego ułamka dziesiętnego

Notatka z lekcji z najważniejszymi informacjami. ĆWICZENIE 1 Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p5ew22u1a24 ĆWICZENIE 2 Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=ph8szdvtn24 ĆWICZENIE 3 Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=paud60pgk24 ĆWICZENIE 4 Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p09oozpia24 Views: 346