TABULATORY

W edytorach tekstowych istnieje możliwość ustawienia tekstu w równych kolumnach. Służą do tego tzw. tabulatory. Tabulator jest specjalnym znakiem wyświetlanym na górnej linijce. Tabulator lewy służy do ustawienia początkowej pozycji tekstu, który będzie następnie wyświetlany w stronę prawej krawędzi strony w miarę pisania. Umożliwia on zatem wyrównanie lewej krawędzi wyrazu […]

WSTAWIANIE OBIEKTÓW DO TEKSTU

EDYTOR RÓWNAŃ ĆWICZENIE Wykonaj poniższe ćwiczenie zgodnie z polecaniami zawartymi w poniższej karcie pracy. FILM INSTRUKTAŻOWY ĆWICZENIE DODATKOWE W edytorze testu wykonaj zaproszenie na urodziny, tak aby można było go po wydrukowaniu złożyć na pół. Format zaproszenia to kartka o rozmiarze A4. Przykład zaproszenia znajdziesz poniżej. Obrazy użyte do przygotowania […]

HTLM – SPRAWDZIAN

Poniżej zamieszczono treść praktycznego sprawdzianu z działu „Strony www”. Przygotuj w programie Notepad++ w kodzie html prostą stronę internetową na temat swojego hobby lub zainteresowań. Co powinno obowiązkowo znaleźć się na stronie: nagłówki, akapity, pogrubienie, podkreślenie i pochylenie tekstu dla wybranych fragmentów, tabela, punktory lub numerowanie tekstu, zdjęcia lub wykonane […]