SYSTEMY OPERACYJNE, PROGRAMY I PLIKI

Systemy operacyjne i programy komputerowe – ćwiczenie przygotowane w LearningApps, w którym należy przypisać do odpowiedniej grupy wymienione nazwy systemów operacyjnych i programów komputerowych. Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/view13397986 Rozszerzenia plików – ćwiczenie przygotowanie na platformie Wordwall polegające na przyporządkowaniu do odpowiedniej grupy podanego rozszerzenia pliku. ĆWICZENIE PRAKTYCZNE Źródło zadania: dlanauczyciela.pl NOTATKA Z LEKCJI Program komputerowy …
Continue reading SYSTEMY OPERACYJNE, PROGRAMY I PLIKI