GIMP – SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY

WERSJA 1 1. W swoim folderze załóż plik o nazwie „GIMP – sprawdzian” i zapisuj w nim wszystkie pliki utworzone podczas sprawdzianu. 2. W edytorze grafiki GIMP przygotuj tło animacji o wymiarach: wysokość 20 cm, szerokość 20 cm. W swojej pracy wykorzystaj zdjęcie z cytryną zamieszczone poniżej. Tło animacji zapisz w dwóch formatach plików o …
Continue reading GIMP – SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY

ARKUSZ KALKULACYJNY

SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY Treść sprawdzianu została opracowana w oparciu o materiały wydawnictwa Nowa Era zamieszczone na stronie dlanauczyciela.pl i w oparciu o podręcznik dla klasy 8 tego samego wydawnictwa „Lubię to”. Pobierz poniższy plik: Zamieszczone w pliku zadania rozwiąż według poleceń zamieszczonych na poniższej karcie pracy.