Edytor tekstu – sprawdzian

Poniżej znajdziesz treść sprawdzianu z edytora tekstu dla klasy 4.

Sprawdzian przygotowano w oparciu o materiały opracowane przez wydawnictwo Nowa Era i zamieszczone na portalu dla nauczycieli dlanauczyciela.pl

Treść sprawdzianu została dostosowana do darmowej wersji edytora tekstu – LibreOffice Writer.


Pobierz pliki potrzebne do realizacji zdań z poniższej karty pracy:


Poniżej znajdziesz kartę pracy ze szczegółowymi poleceniami do sprawdzianu. Czytaj dokładnie treść i postępuj zgodnie z nią.

sprawdzian-edytor-tekstu-kl4

Visits: 328